Aktualności

KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ. Kursy realizowane w formie online lub face to face w placówkach u Zamawiajacego

Kursy doskonalące dla rad pedagogicznych: Kurs trwa 3 godziny . Koszt – cena negocjowana  . Zgłoszenie…