top” width=”158″>Ekspert top” width=”292″>Obszary wsparcia eksperckiego top” width=”190″>Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
top” width=”158″>Daniel Pawlak

Daniel-Pawlak

top” width=”292″>– Ochrona przeciwpożarowa szkół i placówek oświatowych

– Bezpieczeństwo i higiena pracy

top” width=”190″>– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

top” width=”158″>Ekspert top” width=”292″>Obszary wsparcia eksperckiego top” width=”190″>Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
top” width=”158″>Danuta Rutkowska top” width=”292″>– Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych top” width=”190″>
top” width=”158″>Ekspert top” width=”292″>Obszary wsparcia eksperckiego top” width=”190″>Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
top” width=”158″>Jadwiga Losy top” width=”292″>– Problemy zwiazane z dzieckiem chorym przewlekle -padaczka, ADHD, mózgowe porażenie dziecięce, astma, cukrzyca, zaburzenia emocjonalne

– Postępowanie w zaostrzeniu istniejącej choroby,odległe następstwa choroby itd.
– Zagadnienia dotyczące zdrowego stylu

top” width=”190″>– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

top” width=”158″>Ekspert top” width=”292″>Obszary wsparcia eksperckiego top” width=”190″>Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
top” width=”158″>Tomasz Losy top” width=”292″> top” width=”190″>