Site Loader

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli ( www.oedn.pl) we współpracy z  Marta Lisiewicz Art  zaprasza do udziału w programie edukacyjnym pod hasłem :  „Uczymy się przez zabawę „  !

W programie  proponujemy :

1 . PROJEKT FUNKEY- to profesjonalne występy musicalowe dla przedszkolnych i szkolnych dzieci jak i nietypowe szkolenie dla nauczycieli przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, otwierające ich na KREATYWNOŚĆ w nauczaniu .  

Autorski, dwujęzyczny Musical Funkey jest doskonałą okazją dla dzieci do zetknięcia się ze sztuką, muzyką , językiem angielskim oraz uniwersalnymi wartościami  . 

Musical, dzięki interesującej  fabule, ciekawej scenografii i choreografii  twórczo inspiruje

 i  jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych  oraz  uczniów klas 0-V

Funkey składa się z 3 odcinków fabularnych oraz 2 „interviews with animals”, które utrwalają znajomość języka angielskiego.

Jest także możliwość zakończenia współpracy po pierwszym czy też następnym odcinku .

Przed pierwszym i po każdym następnym  występie wysyłamy nauczycielom mailowo materiały /karty pracy dostosowane do każdego poziomu językowego z propozycjami nowoczesnych metod nauczania ( np. odwrócone, lekcja rotacyjna, nauczanie  kreatywne) podsumowujące występ lub też przygotowujące dzieci do aktywnego uczestnictwa werbalnego podczas następnego  występu.

Zakres środków językowych jak i konstrukcji gramatycznych jest zgodny z podstawą programową. 

FUNKEY występuje dla grupy 45 – 50 osobowej ( 2 lub 3 klasy łączone ) .

Kontynuacja projektu  po  pierwszym spotkaniu w Państwa Placówce  odbywa się  minimalnie 2-3 razy  za każdorazowym przyjazdem , po uzgodnieniu  terminu .

Koszt  od dziecka to 10,- zł  za każde kolejne spotkanie z materiałami dydaktycznymi w wersji elektronicznej  .

Występ przed mniejszą  publicznością ,wymaga negocjacji cenowej , wpływa jednak na lepszą jakość percepcji  sztuki – muzyki, scenografii, gry aktorskiej, tańca,  przybliżając dzieciom ten świat bardziej kameralnie.

Rozpoczęcie zajęć  – do uzgodnienia .

Czas realizacji pierwszego spotkania  45  minut .

Koszt pierwszego  spotkania  dla grupy 45-50 os.  – 13,-zł/os.

Czas realizacji każdego następnego odcinka to – około 45 minut .

Każdy następny odcinek to koszt – 10,- zł /os. .

Nauczycielom biorącym udział w tych swoistych warsztatach dla uczniów i nauczycieli Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli wystawi imienne świadectwa udziału w szkoleniu / w zakresie stosowania nowoczesnych  metod  nauczania   zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia  z dnia  28  maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z  dnia 6.06.2019 r. , poz. 1045 ) .

W przypadku zamówień z placówek  poza Poznaniem prosimy o uwzględnienie naszej sugestii FUNKEY występuje dla grupy 45-50 dzieci   minimalnie 3 razy w danej placówce za każdorazowym przyjazdem. ( 3 grupy ) .Każdy kolejny odcinek FUNKEY to koszt  – 10,- zł / dziecka .

Informacje : tel.  618720905 lub 502624093  . Zgłoszenie  przesyłamy drogą elektroniczną  na nasz adres  to:oednpoznan@gmail.com” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>oednpoznan@gmail.com