top” width=”158″>Ekspert top” width=”284″>Obszary wsparcia eksperckiego top” width=”217″>Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
top” width=”158″>Danuta Misiuda top” width=”284″>– Wstępna diagnoza niepełnosprawności intelektualnej

– Wstępna diagnoza autyzmu

– Analiza przypadku – konsultacje z nauczycielem

– Problemy nadpobudliwości psychoruchowej (diagnoza , zasady pracy dla nauczycieli i rodziców)

– Problemy uzależnień

– Grupy wsparcia dla nauczycieli i rodziców

– Indywidualne spotkania z rodzicami

top” width=”217″>– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

top” width=”158″>Ekspert top” width=”284″>Obszary wsparcia eksperckiego top” width=”217″>Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
top” width=”158″>Krystyna Krzyżostaniak

Krystyna-Krzyżostaniak

top” width=”284″>– Budowanie kompetencji interpersonalnych

– Stres nauczycieli i uczniów – jak sobie z nim radzić.

– Obniżanie poziomu agresji w grupie.

– Wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej do wsparcia rozwoju uczniów.

– Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

– Praca z konfliktem – przyczyny, obszary, wybór optymalnego rozwiązania (także jako studium przypadku).

– Dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi (studium przypadku).

top” width=”217″>– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Diagnoza

– Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

top” width=”158″>Ekspert top” width=”284″>Obszary wsparcia eksperckiego top” width=”217″>Proponowane formy wsparcia przez ekspertów
top” width=”158″>Małgorzata Trybuś top” width=”284″>– Mediacje

– Rozwiązywanie problemów wychowawczych

– Wypracowywanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem w oparciu o studium przypadku

– Warsztaty kompetencji miękkich dla nauczycieli

top” width=”217″>– Wykład

– Szkolenie warsztatowe

– Studium przypadku

– Mediacje w konfliktach

– Diagnoza