Site Loader

OFERTA Promocyjna Studium Podyplomowe 2020/21  POZNAŃ 

Wpisowe 120 PLN!

Lp Kierunek Liczba semestrów Czesne (za semestr) Promocja*
1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 3 1000,- 700,-
2. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu 3 1000,- 700,-
3. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000,- 700,-
4. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 2 1000,- 700,-
5. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 3 1100,- 800,-
6. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną 3 1000,- 700,-
7. Przygotowanie pedagogiczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 3 900,- 600,-
8. Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1000,- 700,-
9. Resocjalizacja i socjoterapia 3 1200,- 900,-
10. Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu 2 1200,- 900,-
11. Administracja publiczna 2 1500,- 1200,-
12 Zamówienia publiczne 2 1700, 1500,-
13 Zarządzanie procesami logistycznymi 2 1500,- 1200,-
14 Zarządzanie w ochronie środowiska a zarządzanie przestrzenią 2 1500,- 1200,-
15 Psychodietetyka 2 1500,- 1200,-
16 Cyberbezpieczeństwo 2 1500,- 1200,-
17 Proces inwestycyjny – jego podstawy prawne i ekonomiczne 2 1500,- 1200,-
18 Psychoterapia sportu 2 2100,- 1800,-

* Promocja dotyczy tylko opłat za I semestr osób które, spełnią poniższe wytyczne.

ZASADY PŁATNOŚCI:

  • w dniu złożenia (wysłania) dokumentów należy wpłacić wpisowe w wysokości 120,00 zł na konto uczelni 78 2030 0074 5385 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów; ksero dowodu wpłaty należy podłączyć do dokumentów).
  • płatności za pierwszy semestr należy dokonać na indywidualne konto słuchacza, wydane po rozpoczęciu kierunku.

 DOKUMENTY  :

Preferowane w przypadku studiów w Poznaniu !

  • można złożyć w ośrodkach rekrutacji poza uczelnią do dnia 30.10.2020r. (adresy i telefony kontaktowe  :  Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli , ul. Tomickiego 16 , 61-116 Poznań  ; Tel. 502624093 ), jednocześnie zalogować się
    on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E

DOKUMENTY , można również   :

  •  złożyć osobiście w uczelni do dnia 25.10.2020 r., jednocześnie zalogować się on-lineprzez stronę internetową Uczelni EUH-E
  • przesłać na adres uczelni (liczy się data stempla pocztowego), jednocześnie zalogować się on-line przez stronę internetową Uczelni EUH-E

Informacje tel.:

502624093

55 239 39 56
512 542 907

to:studium@euh-e.edu.pl”>studium@euh-e.edu.pl;