W roku szkolnym 2021/22 polecamy wycieczki w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego pod hasłem:  Szlakiem Wybitnych Wielkopolan  umożliwiające dofinansowanie MEiN. 

Podejmujemy się również realizacji wycieczek w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego z programem proponowanym przez Państwa.

Zapraszamy również do pobrania katalogu wycieczek (w załączniku)